Recht op afscheid overledene

Recht op afscheid overledene

In een emotionele zaak over louter het afscheid mogen nemen voor de rechtbank Groningen vorderden eisers in kort geding nadere informatie over de datum en tijd waarop de crematie van hun moeder zou plaatsvinden. Gedaagden hadden eisers wél geïnformeerd over het overlijden, maar niet over het moment van crematie.

Eisers vorderden dat gedaagde werden veroordeeld om toegang en gelegenheid te geven om de crematie bij te wonen en vooral hen voorafgaand daaraan afscheid te nemen van hun moeder, op straffe van een dwangsom.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde in deze zaak geen feiten hebben gesteld die kunnen rechtvaardigen dat eisers de mogelijkheid zou mogen worden ontnomen om afscheid te nemen van hun moeder. Nu gedaagden hen die mogelijkheid wel ontnemen, handelen zij daarmee onrechtmatig. De vordering van eisers wordt toegewezen. Nu gedaagden ook ter zitting tegenover de rechter geen informatie willen geven over de datum en het tijdstip van overlijden, zag de Voorzieningenrechter daarin voldoende aanleiding om aan de veroordeling een dwangsom te verbinden. De Voorzieningen rechter gaf toestemming om de hulp van de sterke arm in te schakelen (politie) als gedaagden de veroordeling in het vonnis niet na zouden komen.

Gelet op de ter zitting gebleken ernstig verstoorde relatie tussen partijen, wijst de Voorzieningenrechter de vordering van eisers om de crematie “bij te wonen” af. Gelijktijdige aanwezigheid van alle kinderen en hun echtgenoten zou aan een waardige uitvaart in de weg staan. In plaats daarvan, veroordeelt de rechter gedaagden om binnen een half uur na betekening van het vonnis aan de advocaat van eisers de plaats en het adres waar eisers afscheid kunnen nemen van hun moeder, door te geven. Bovendien moeten gedaagden op twee tijdstippen de gelegenheid geven om zonder aanwezigheid van familie of anderen afscheid te nemen van hun moeder. Eisers worden gemachtigd om de hulp van politie in te schakelen wanneer zij op welke wijze dan ook worden gehinderd in de mogelijkheid tot afscheid nemen.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

 

Auteur: mr. Chr. Nome

 

* Dit artikel is tevens geplaatst op de blog van het advocatennetwerk Omnius.