Bestuurders aansprakelijkheid

Zodra sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door een bestuurder van een onderneming, dan zijn in beginsel alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. Bij het onttrekken van middelen aan de rechtspersoon, het vermengen van privé zaken met zaken van rechtspersonen, het aandoen van concurrentie aan de vennootschap, het ondergeschikt maken van het vennootschapsbelang aan privé belangen of belangen van anderen, het onbevoegd verbinden van de rechtspersoon aan derden en het nemen van onnodig grote financiële risico’s kan sprake zijn van onbehoorlijke taakvervulling. In alle genoemde gevallen is sprake van een interne aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van bestuurders jegens de rechtspersoon vloeit rechtstreeks voort uit de wet. Tevens kan er sprake zijn van externe aansprakelijkheid. In het geval van externe aansprakelijkheid is de bestuurder in de meeste gevallen naast de rechtspersoon aansprakelijk jegens derden voor schade die zij lijden als gevolg van het handelen van de bestuurder. Van doorbraak is sprake indien de rechtspersoon door de bestuurder wordt misbruikt, louter en alleen om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen. In sommige gevallen geeft de wet een vermoeden van aansprakelijkheid. De wet vermoedt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur als er bijvoorbeeld geen boekhouding is bijgehouden of als de jaarrekening niet tijdig is gepubliceerd.

Onze gespecialiseerde advocaten zijn op de hoogte van de recente wet- en regelgeving en kunnen u voorzien van gedegen professioneel advies.

Wilt u meer informatie over onze werkwijze, onze dienstverlening of over ons kantoor? Twijfel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

  • Velden met een * zijn verplicht