Heeft uw verhuurder de maandelijkse huurprijs verhoogd? Dit zijn de regels!

Heeft uw verhuurder de maandelijkse huurprijs verhoogd? Dit zijn de regels!

Per 1 juli 2019 wordt gewoonlijk de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd bij de sociale huurwoningen. Indien u een sociale woning huurt, dan ontvangt u  hierover waarschijnlijk binnenkort een brief van uw verhuurder. De verhuurder moet het huurverhogingsvoorstel namelijk minimaal twee maanden voordat de huurverhoging ingaat naar de huurder toezenden. In deze blog leest u meer over de maximale huurverhoging in de sociale sector.

Maximale huurverhoging

De maximale huurverhoging is afhankelijk van het huishoudinkomen en geldt uitsluitend voor de sociale sector. Het huishoudinkomen is het inkomen van alle bewoners samen. Voor de berekening van de huurverhoging per 1 juli 2019 wordt gekeken naar het huishoudinkomen in het jaar 2017. De toegestane maximale huurverhoging is vastgesteld door de minister en ziet er als volgt uit:

Maximale huurverhoging

Huishoudinkomen in 2017 tot € 42.436,- = 4,1 %

Huishoudinkomen in 2017 boven € 42.436,- = 5,6 %

Laatstgenoemde verhoging geldt alleen als geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en het huishouden uit maximaal drie personen bestaat. In dat geval, mag de huur maximaal 5,6% omhoog. Indien sprake is van een huishouden waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli) óf een huishouden die op de voorgestelde ingangsdatum bestaat uit 4 of meer personen, dan mag de duur dus maximaal 4,1 % omhoog.

Indien de verhuurder voornemens is om de huur met 4,1 % te verhogen maar wettelijk mag de huur met 5,6% omhoog, dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat uw huishoudinkomen 2017 hoger was dan € 42.436,-.

Renovatie

Naast de jaarlijkse huurverhoging is het de verhuurder toegestaan om de huur te verhogen bij een renovatie, mits u toestemming heeft gegeven voor de renovatie. De hoogte van de verhoging wordt in dat geval berekend op basis van de verbetering van uw woongenot. Denk hierbij aan een tweede toilet, dubbelglas, of centrale verwarming. De verhuurder is gehouden om u twee maanden voor het ingaan van de huurverhoging naar aanleiding van een renovatie een aankondiging toe te zenden. Voor onderhoud, zoals reparaties, kozijnen vervangen of schilderwerk betaalt u géén huurverhoging.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Huurt u een sociale-huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de verhuurder. U kunt bijvoorbeeld in bezwaar gaan in het geval de huurverhoging niet tijdig is aangezegd. Waarschijnlijk zal de huurverhoging dan niet worden afgewezen, maar de huurverhoging kan dan wel op een later moment ingaan. Ook kunt u bezwaar instellen wanneer de verhuurder een te hoog percentage voor de huurverhoging hanteert. U moet het bezwaarschrift wel vóór de ingangsdatum van de huurverhoging naar de verhuurder hebben verstuurd. Concreet betekent dit bij een huurverhoging per 1 juli 2019, dus vóór 1 juli 2019. Wellicht komen u en uw verhuurder samen tot een oplossing. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de verhuurder naar de Huurcommissie stappen. Een verhuurder kan namelijk niet zonder meer uw bezwaarschrift afwijzen. Middels een onafhankelijke toetst door de Huurcommissie zal uiteindelijk worden bepaald of uw bezwaarschrift al dan niet wordt afgewezen.

Heeft u niet vóór de ingangsdatum van de huurverhoging schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging? Dan kunt u alsnog bezwaar maken door uw huurverhoging niet te betalen en geen bezwaarschrift op te sturen. Uw verhuurder moet dan binnen 3 maanden met een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit wordt ook wel een rappelbrief genoemd. Heeft u de aangetekende rappelbrief binnen 3 maanden ontvangen? Dan moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Indien u dat nalaat, dan moet u alsnog de huurverhoging betalen.

Geen inkomensafhankelijke verhoging

In sommige gevallen geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging niet. Zo is er een maximaal percentage van 3,1% vastgesteld voor huurders van een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats. Het huishoudinkomen is in dat geval niet relevant. De verhuurder mag dan ook geen informatie omtrent het huishoudinkomen opvragen bij de Belastingdienst.

Huurverhoging in de vrije sector

Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De verhuurder mag zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule is opgenomen. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast. Als u het niet eens bent met de huurverhoging, dan dient u uw bezwaar kenbaar te maken aan uw verhuurder. Indien u er samen niet uitkomt, dan moet u naar de rechtbank.

Wenst u een advocaat die u hierover kan adviseren? Of heeft u andere vragen over huurgeschillen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht en huurrecht advocate mevrouw mr. Y. Kayabasi op het telefoonnummer 024 360 66 20 of op het e-mailadres: yasemin.kayabasi@nomeadvocaten.nl.