Hoge Raad: einde aan een slapend dienstverband

Hoge Raad: einde aan een slapend dienstverband

De arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte in dienst houden, mag dat?

Slapend dienstverband
In geval van ziekte heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting aan de werknemer. In beginsel loopt deze verplichting af na 104 weken. Indien de werkgever na deze periode de werknemer in dienst houdt, terwijl de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is, wordt er gesproken van een slapend dienstverband. Een slapend dienstverband is nadelig voor de werknemer, omdat hij in dit geval geen transitievergoeding ontvangt.

Prejudiciële vragen
De Rechtbank Limburg heeft een dergelijke kwestie aan de Hoge Raad voorgelegd door middel van prejudiciële vragen. Dit deed zij eerder dit jaar in april. Door middel van een prejudiciële vraag kan een rechtbank of gerechtshof, onder bepaalde voorwaarden, verduidelijking of uitleg vragen over een rechtsregel. Op 8 november jongstleden heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de door de Rechtbank gestelde vragen.

Onder andere legde de Rechtbank Limburg voor of een akkoord voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer gevergd kan worden van de werkgever op grond van goed werkgeverschap. De Hoge Raad stelt dat indien er voldaan is aan de wettelijke vereisten van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de werkgever, op grond goed werkgeverschap, gehouden is aan het instemmen met het voorstel van de werknemer om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met wederzijds goedvinden. Daarbij dient de werkgever de werknemer een transitievergoeding toe te kennen, ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Hier kan op worden uitgezonderd indien de werkgever er een gerechtvaardigd belang bij heeft om het dienstverband aan te houden. Hiermee gaat de Hoge Raad mee in het advies van advocaat-generaal Ruth de Bock.

Voortaan is het dus helder: een slapend dienstverband is in de meeste gevallen in strijd met het goed werkgeverschap.

Hebt u vragen omtrent het arbeidsrecht? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocate mevrouw mr. Y. Kayabasi via het telefoonnummer 024 – 360 66 20 of per e-mail: yasemin.kayabasi@nomeadvocaten.nl.