Actualiteit: Verkorte loondoorbetalingsverplichting werkgevers

Actualiteit: verkorte loondoorbetalingsverplichting werkgevers

Als het aan het nieuwe kabinet ligt gaat de loondoorbetalingsverplichting van artikel 7:629 BW van twee jaar naar één jaar voor kleinere werkgevers. Er wordt gesproken van een kleine werkgever wanneer deze niet meer dan 24 werknemers in dienst heeft.

Op grond van artikel 7:629 BW behoudt een zieke werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon. In de eerste 52 weken heeft hij ten minste recht op het voor hem geldende wettelijke minimumloon. Indien 70% van het vastgestelde loon niet voldoet aan het voor hem geldende wettelijke minimumloon, dan dient de werkgever de eerste 52 weken het voor de zieke werknemer geldende wettelijke minimumloon door te betalen.

Zoals reeds aangegeven, wensen de fractievoorzitters dat voornoemde verplichting wordt verkort naar slechts 52 weken in plaats van de huidige 104 weken. Dit betekent echter niet dat de zieke werknemer na 52 weken geen recht meer heeft op loon.

Het te betalen loon van de zieke werknemer tijdens de tweede 52 weken zal voor de kleinere werkgevers niet meer voor eigen rekening komen, althans, niet meer volledig. ‘Één voor allen , allen voor één’ lijkt een mooie slogan te kunnen zijn voor de voorgestelde regeling uit het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet wil de loondoorbetalingsverplichting na 52 weken over alle kleine werkgever verdelen. Dit zal dan worden bekostigd uit een uniforme lasten dekkende premie die deze kleine werkgevers afdragen.

Deze regeling moet het voor kleine werkgevers makkelijker maken om vaste werknemers in dienst te nemen. Er moet eerst nog een wetsvoorstel worden ingediend, dit is slechts een beoogde wijziging uit het regeerakkoord.

Hebt u vragen omtrent de huidige loondoorbetalingsverplichting uit artikel 7:629 BW? Of hebt u andere vragen over geschillen met betrekking tot het arbeidsrecht? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht advocate mevrouw mr. Y. Kayabasi via het telefoonnummer 024 – 360 66 20 of per e-mail: yasemin.kayabasi@nomeadvocaten.nl